Miért született ez az oldal?

Ezen a honlapon egy hazája sorsa iránt nem közömbös történész – napi munkájaként a történelem térképi alkalmazásával foglalkozó ember – írása olvasható. Olyané, aki bár személyes körülményei ezt könnyen lehetővé tennék, nem képes szemet húnyni afölött ami Magyarországon történik, amíg a történések – úgy látja – jelenlegi irányuk megtartása mellett, csak valami előre pontosan nem látható, de nyilvánvalóan nagyon rossz felé visznek mindenkit. Azt is, aki már most rossz helyzetben van, és azt is aki még a helyzet urának képzeli magát, vagy csak viszonylag elégedett. Az egész magyar közösség, a nép, az ország és a társadalom sorsa került, nem saját jószántából, de könnyen félrevezethetősége folytán is, rossz sínre. Ezt már mindenki érzi.

Az idők során a dolgok körülöttem úgy alakultak, hogy bizonyos eseményekbe, lényeges pontokon, bizonyára nem mindenkinél, de az átlag magyar polgárnál valószínűleg mélyebb bepillantást nyerhettem. Eközben a hazai politika jelenlegi táborai egyikéhez sem kötődök, mindazon ami közöttük történik, már csak földrajzi helyzetem miatt is, egészen kívül vagyok.

Úgy képzelem, hogy így nyert rálátásomat a dolgokra kötelességem megosztani. Azért,  hogy, mivel a folyó csatározásokban, adott kereteik között, részt semmiképpen sem vállalnék (és ettől nem is volna mit várni), legalább ennyiben hozzájárulhassak ahhoz, hogy a nép, népem, annyiszor rossz útra terelődött sorsa végre jobb irányba fordulhasson. Hogy amit itt látnak, honfitársaim megszívlelik-e, átgondolják-e, kezdenek-e vele bármit, kizárólag rajtuk múlik.

Még egy szó. Tettem én kísérletet arra, hogy ezt az írást annak a rendje és módja szerint a magyar sajtóban tegyem közzé. Kételyeim ennek esélyeiről voltak ugyan a jelenlegi rendszerben, nem is kevesek, de az ilyesmit, akár bízik az ember a kimenetelben, akár nem, mindig a leghelyesebb legalább megpróbálni. Kételyeim mindeddig sajnos beigazolódtak.

Ezért fordulok ahhoz, hogy helyzetértékelésemet ezen az úton tegyem közzé. Kérem fogadják szívesen. Észrevételeiket, kapcsolódó gondolataikat kíváncsian várom.

Londonban, 2007 szeptember 29-én:

Bereznay András


Utóirat:

E honlap közzététele után is kifejtett erőfeszítéseim, hogy elérjem írásomnak a magyar sajtóban történő megjelenését, végül részleges sikert hoztak. A Polgári Szemle 2008 január 15-én megjelent 2007 decemberi száma tartalmazza a Kibulizott ország egy erősen lerövidített változatát. Internetes kiadásukon a teljes szöveg szerepel. Az írást kevéssel ezután az erdélyi hírportál, a Transindex is megjelentette.